Cosán nascleanúna

Straitéis Fostaíochta na hEorpa

Cócaire i mbun cócaireachta

Is é is cuspóir do straitéis fostaíochta na hEorpa níos mó post agus poist níos fearr a chruthú ar fud an AE. Faightear spreagadh don straitéis ón straitéis Eoraip 2020 i leith fáis.

Tugann Straitéis Fostaíochta na hEorpa creat ("modh oscailte an chomhordaithe") do thíortha an AE chun faisnéis a roinnt, agus a mbeartais fostaíochta a phlé agus a chomhordú.

Tá sé bunaithe ar an suirbhé bliantúil fáis, ina leagtar amach na tosaíochtaí atá ag an AE don bhliain amach romhainn le borradh a chur faoin bhfás agus faoi chruthú fostaíochta agus cuireann sé tús leis an seimeastar Eorpach bliantúil, ina spreagtar na rialtais náisiúnta comhordú níos dlúithe a dhéanamh ar a mbeartais eacnamaíocha agus fhioscacha.

Gach bliain, bíonn na céimeanna seo a leanas i gceist sa phróiseas sin (a fhaigheann tacaíocht ón gCoiste Fostaíochta):

Le dul i ngleic leis an leibhéal ard dífhostaíochta san Eoraip, sheol an Coimisiún Eorpach pacáiste beart in Aibreán 2012 le borradh a chur faoin bhfostaíocht, is é sin an "Pacáiste fostaíochta".

Is forbairt é an pacáiste fostaíochta ar an gClár Oibre do scileanna nua agus poist atá in Eoraip 2020 agus faightear tacaíocht dó ón bhFaireachlann Eorpach um Fhostaíocht agus ón gClár Foghlama Fhrithpháirtigh.

      Scaip

    • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+