Cosán nascleanúna

An Tionscnamh Deiseanna don Óige

Sraith beart is ea an tionscnamh, a pleanáladh do 2012 is do 2013, chun dífhostaíocht na n-óg a ísliú. Cuid de thionscnamh oideachais is fostaíochta an AE, An Óige ag Bogadh is ea é.

Cuspóirí

Tacú le daoine óga dífhostaithe Go háirithe, tá faoi cabhrú:

 • le daoine a d'fhág an scoil nó an oiliúint gan oideachas ard-mheánscoile a fháil chun go bhfillidfís ar scoil nó ar oiliúint ghairmoideachais le scileanna a bhfuil éileamh orthu a fháil
 • le céimithe chun a gcéad taithí oibre a fháil.

Modhanna

Fostaíocht na n-óg a chur chun cinn trí:

 • breis úsáide den Ciste Sóisialta na hEorpa
 • cur chuige nuálach
 • a éascaíonn poist a fháil i dtír eile san AE do dhaoine óga
 • comhpháirtíochtaí níos treise idir údaráis pholaitiúla, lucht gnó is ceardchumainn ag leibhéil an AE, an náisiúin is an réigiúin
 • treoir agus cabhair bheartais ón gCoimisiún Eorpach.

Mar chuid den "Seimeastar Eorpach" (timthriall bliantúil de chomhordú ar bheartas fioscach is geilleagrach), beidh cláir leasúcháin na mBallstát AE in 2012 á meas ag an AE.

Ag 15 thír, tá rátaí dífhostaíochta óige thar mheán an AE (22.3% i Samhain 2011). Dóibhsiúd, thug an Coimisiún treoir ar an Tionscnamh Dheiseanna don Óige a chur chun feidhme trí chruinnithe déthaobhacha sa Bhruiséil nó foirne tíortha a chur chuig an áit.

Príomhghníomhaíochtaí

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE):

 • breis úsáide den CSE sna rialtais náisiúnta chun feidhm a bhaint as an €30 billiún nár leithdháileadh ar thionscadail do 2007-13
 • €1.3 milliún i gcabhair theicniúil CSE chun scéimeanna printíseachta a bhunú – iarradh ar thíortha an AE méadú maoinithe 10% a thabhairt. An cuspóir? 370,000 socrúchán nua printísí faoi dheireadh 2013.
 • €3 milliún i gcabhair theicniúil CSE do thosaitheoirí gnó óga is d'fhiontraithe sóisialta

Gníomhuithe eile ar leibhéal an AE:

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+