Cosán nascleanúna

Beartais agus gníomhaíochtaí

Tá an fhreagracht as an mbeartas i réimse na fostaíochta, na ngnóthaí sóisialta agus an chuimsithe sóisialta roinnte idir an AE agus a Bhallstáit. Déanann an Coimisiún Eorpach:

  • comhordú agus faireachán ar bheartais náisiúnta,
  • comhroinnt na ndea-chleachtas i réimsí amhail fostaíocht, bochtaineacht agus eisiamh sóisialta agus pinsin a chur chun cinn,
  • dlíthe a rith agus déanann sé faireachán ar chur chun feidhme na ndlíthe sin i réimsí amhail cearta ag an obair agus comhordú scéimeanna slándála sóisialta.