Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi

Määritelmä

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi on yksi Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta. Strategian painopisteet ovat älykäs, kestävä ja osallistava kasvu.

Foorumin tarkoituksena on auttaa EU-maita saavuttamaan EU:n yleistavoite poistaa köyhyys- ja syrjäytymisvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

Foorumi perustettin vuonna 2010 ja toimii vuoteen 2020 saakka.

Poliittiset toimet

Foorumin toiminnan perustana on viisi keskeistä periaatetta:

Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden vähentämistavoite kannustaa keskittymään sosiaalisiin kysymyksiin joka vuosi aiempaa enemmän Euroopan komission vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Nämä poliittiset toimet ovat sosiaalisten investointien lähestymistavan mukaisia.

Keskeiset toimet

EU-maiden talous- ja rakenneuudistusten seuraaminen talouspolitiikan EU-ohjausjakson avulla

Kaikki EU-maat ovat määrittäneet Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden pohjalta kansalliset tavoitteet ja kasvua tukevat politiikat. Näitä yksittäisiä toimia on koordinoitava, jotta saavutetaan toivottu vaikutus kasvuun sekä parempi yhteenkuuluvuus.

Tulostaulut

Komissio on kartoittanut useita Euroopan tasolla toteutettavia toimia, joilla pyritään saavuttamaan köyhyyden vähentämistavoite. Toimista kerrotaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, joka liittyy komission tiedonantoon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista.

Komissio julkaisee säännöllisesti nk. tulostauluja meneillään olevasta työstä.

Toteutetut toimet

Meneillään olevat toimet

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin vuosikokous

Vuosikokous tarjoaa arvokkaan tilaisuuden käydä vuoropuhelua poliittisten päätöstentekijöiden, keskeisten sidosryhmien ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten kesken.

Vuoden 2014 kokous Brysselissä, Belgiassa

Vuoden 2013 kokous Brysselissä, Belgiassa

Vuoden 2012 kokous Brysselissä, Belgiassa

Vuoden 2011 kokous Krakovassa, Puolassa