Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Uutiset

Social Agenda -lehti etsii ratkaisuja toisessa EU-maassa työskentelyn esteisiin

05/08/2013
Social Agenda -lehti etsii ratkaisuja toisessa EU-maassa työskentelyn esteisiin © iStockphoto

Vaikka toisessa EU-maassa työskentelevien EU:n työntekijöiden kansallisuuteen perustuva syrjintä kiellettiin lailla jo vuonna 1968, sitä ei silti pyritä torjumaan tarpeeksi käytännössä.

Syrjintä estää monia eurooppalaisia tekemästä ja etsimästä töitä sisämarkkinoilla, mikä on erityisen huolestuttavaa kriisiaikoina, sillä tutkimusten perusteella työvoiman vapaa liikkuvuus on hyväksi sekä liikkuville työntekijöille että isäntämaan työnantajille.

Huhtikuussa 2013 Euroopan komissio ehdotti konkreettisia tapoja näiden esteiden voittamiseksi. Social Agenda -julkaisun elokuun numero käy keinoja läpi erikoisartikkelissaan.

Social Agenda esittelee myös työllisyys- ja sosiaaliasioiden näkökulmia EU:n uudessa, vuosien 2014–2020 budjettikehyksessä sekä vuoden 2013 EU-ohjausjakson talouspolitiikan koordinointiprosessia: EU-politiikka kohtaa kansallisen politiikan!

Tiesitkö, että Social Europen Facebook-sivu oli suosituin kaikista Euroopan komission sosiaaliseen mediaan erikoistuneista alustoista? Tutustu myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin hakemiseen

Social Agenda -julkaisun nro 34 tilastot

  • Vuoden 2013 EU:n koheesiota koskevasta strategiaraportista käy ilmi työllisyyden alalla tuettujen henkilöiden lukumäärän huomattava kasvu: ennen vuotta 2010 heitä oli noin 10 miljoonaa ja vuoden 2010 jälkeen noin 15 miljoonaa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten tukemisessa tuloksia on saavutettu nopeammin vuoden 2010 jälkeen: uusia työpaikkoja luotiin lähes 400 000, joista puolet vuosina 2010–2011.
  • Vuodesta 2007 alkaen ja vuoden 2011 loppuun mennessä koulutuksen tai muunlaisen tuen avulla työllistymistä tukeviin ESR-toimiin osallistui 12,5 miljoonaa henkeä. Kaksi kolmannesta kaikista osallistujista oli työelämän ulkopuolella tai työttömiä. Toimien tuloksena 2,4 miljoonaa henkilöä löysi työpaikan kuuden kuukauden kuluessa toimenpiteen loppuun saattamisesta.
  • Elinikäisen oppimisen alalla ESR tuki noin viittä miljoonaa nuorta. Osallistujista 5,5 miljoonalla oli vain vähän ammattitaitoja. Tähän mennessä tuki on kattanut yli 14,5 miljoonaa lopullista vastaanottajaa, ja sillä on saavutettu useita erilaisia kohderyhmiä sosiaalisen osallisuuden alalla.
  • Heinäkuun 2013 alussa 43 760 henkilöä ”tykkäsi” Social Europesta Facebookissa (ja Social Europen Twitter-tilillä oli heinäkuun alussa 13 536 seuraajaa).
  • Vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä vain 3,1 % EU:n työvoimasta asui jossakin muussa EU-valtiossa kuin omassa kotimaassaan. Vastanneista 15 % ei harkitsisi työskentelyä toisessa jäsenvaltiossa, koska esteitä olisi liikaa.
  • Vuosittain vain 0,25 % työntekijöistä muuttaa EU-jäsenmaasta toiseen.
  • Vuonna 2012 EU27-maissa työskenteli 15,2 miljoonaa toisen maan kansalaista, mikä on noin 7 % kokonaistyövoimasta. Näiden ulkomaan kansalaisten joukosta 6,6 miljoonaa oli toisen EU:n jäsenvaltion kansalaisia ja 8,6 miljoonaa jonkin EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia.

Social Agenda -lehti on saatavana englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.