Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Uutiset

European Seniorforce Day: ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden voimavarojen hyödyntäminen

19/07/2012 European Seniorforce Day: ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden voimavarojen hyödyntäminen

Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti, niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Tarkoittaako tämä sitä, että asumme pian vähemmän dynaamisessa yhteiskunnassa, jossa ei pystytä enää vastaamaan uusiin haasteisiin tai tarjoamaan hyviä mahdollisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin? Ei tietenkään.

Vaikka yli 60-vuotiaat olisivatkin eläkkeellä, heillä on paljon tarjottavaa perheilleen ja yhteisöilleen. Monia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä läheskään hyödynnetty. Vuoden 2008 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan lähes kolme neljännestä eurooppalaisista, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, voisi kuvitella osallistuvansa aktiivisesti yhteisön toimintaan tai tekevänsä vapaaehtoistyötä eläkkeelle siirryttyään. Näin toimivien eläkeläisten todellinen määrä on kuitenkin huomattavasti alhaisempi.

Yhteiskunnassamme on yllin kyllin ratkaisemattomia ongelmia – ja yllin kyllin vanhempien sukupolvien kykyjä ja kokemuksia. Tärkeimpänä kysymyksenä on, miten voimme valjastaa nämä arvokkaat voimavarat, jotta niistä on hyötyä kaikenikäisille ihmisille? Seniorivoiman eurooppalaisen teemapäivän tarkoituksena on paneutua tähän kysymykseen.

Kansainvälistä ikäihmisten päivää vietetään vuosittain lokakuun 1. päivänä kaikkialla maailmassa. Euroopan julkisviranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjä pyydetäänkin omistamaan tänä vuonna Aktiivisen ikääntymisen ja sulkupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 yhteydessä yksi päivä – joko lokakuun 1. päivä tai jokin muu lokakuu päivä – löytääksemme uusia tapoja, joilla ikääntyneet saadaan mukaan vapaaehtoistyöhön ja heidän toiminnalleen luodaan entistä paremmat olosuhteet.

Tilaa on monille eri tapahtumille ja toimintamuodoille: vapaaehtoismessut, yhteisöjen toimintapäivät (esim. julkisten tilojen parantamiseksi), nuoret vapaaehtoistyöntekijät, jotka kutsuvat ikääntyneitä mukaan toimintaan (”kaveri mukaan”-kampanjat)... Olet tervetullut esittämään omia ideoitasi! Paikalliset vapaaehtoisryhmät voivat tehdä paikallisviranomaisten kanssa yhteistyötä näiden tapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa paikallisissa tiedotusvälineissä.

Kerro toiminnastasi samanhenkisille eurooppalaisille ja lähetä sitä koskeva kuvaus Aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 2012 viestinnästä vastaavalle taholle. Aloitteet julkaistaan virallisella verkkosivustolla.

Lähetä lyhyt kuvaus suunnitellusta toiminnastasi osoitteeseen euseniorforceday@paueducation.com. Kuvauksessa tulisi mainita

  • Toimija: aloitteen takana oleva organisaatio
  • Toiminnan sisältö: lyhyt kuvaus suunnitellusta toiminnasta
  • Toimintapaikka: maa ja alue tai yhteisö, jossa toiminnan on määrä tapahtua
  • Tapahtuma-aika: suunnitelmien mukainen tapahtumapäivä lokakuussa 2012
  • Verkkosivusto, jota ylläpitää itse aloite tai siitä pääasiallisesti vastaava organisaatio
  • Yhteyshenkilö
  • Sähköpostiosoite

Erityisessä tietosuojalausunnossa selvitetään, miten Euroopan komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto sekä sen alihankkija käsittelevät lähettämiesi sähköpostien kautta saatavia tietoja ja miten tällaisten tietojen luottamuksellisuus taataan.

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä osoitteeseen euseniorforceday@paueducation.com.