Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Viralliset asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan hyväksymät viralliset asiakirjat sekä sen päätökset ja suositukset.

Päätökset ja suositukset

Hallintotoimikunta on hyväksynyt lukuisia päätöksiä ja suosituksia, jotka koskevat uusien asetusten säännöksiä. Eri aiheita koskevia päätöksiä voi ladata seuraavista linkeistä.

Muut viralliset asiakirjat

SED-asiakirjat (rakenteiset sähköiset asiakirjat)

Uusien sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjen mukaan sosiaaliturvalaitosten välinen tietojenvaihto on hoidettava sähköisesti. Tietoja vaihdetaan EESSI-järjestelmän avulla. Sähköiset SED-asiakirjat on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan laitosten välistä tietojenvaihtoa. Siirtymävaiheen aikana 1.5.2010 alkaen aina EESSI-järjestelmän käyttöönottoon asti voidaan käyttää SED-asiakirjojen paperiversioita.

PD-asiakirjat (esitettävät asiakirjat)

Entiset E-paperilomakkeet jäävät pois käytöstä sääntöuudistuksen myötä, mutta joissakin tapauksissa tietoja voidaan antaa kansalaisille ns. esitettävän asiakirjan (PD-asiakirjan) muodossa. PD-asiakirjoja on yhteensä kymmenen. Yksi niistä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Korttia lukuun ottamatta PD-asiakirjat ovat paperilomakkeita. Lomakkeet otetaan käyttöön 1.5.2010, ja niitä käytetään vielä siirtymävaiheen jälkeenkin.

Hallintotoimikunnan kokousten keskeiset päätelmät

Hallintotoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Avoimuuden edistämiseksi valtuuskunnat ovat sopineet kokousten keskeisten päätelmien julkaisemisesta verkkosivuilla kesäkuun 2016 kokouksesta alkaen.