Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Uutiset

Social Agenda – Nuorisotyöllisyys

12/02/2014 Social Agenda – Nuorisotyöllisyys

Social Agenda -lehden uusimmassa numerossa korostetaan, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuuspolitiikassa tarvitaan uutta lähestymistapaa nuorisotyöllisyyden edistämiseksi: pikaisten, tarkkaan kohdennettujen ja suoraan nuoria tukevien toimenpiteiden ja pitkäaikaisten rakenneuudistusten yhdistelmää.

Tämä uusi lähestymistapa kiteytyy nuorisotakuussa, jota on tarkoitus soveltaa kaikkialla EU:ssa valtion- ja hallitusten päämiesten päätöksen mukaisesti. Tässä numerossa kerrotaan,

  • mistä EU:n nuorisotakuussa on kyse;
  • kuinka uudella Euroopan sosiaalirahastolla 2014–2020 tarjotaan puitteet sekä nuorisotakuun että nuorisotyöllisyysaloitteen hallinnointiin;
  • kuinka työvoimatoimistojen ja ‑järjestöjen eurooppalaisen verkoston (EURES) uudistus auttaa nuorisoa ja työnantajia laajentamaan työpaikkojen tai taidoiltaan sopivien työntekijöiden hakua koko EU:n alueelle.

Tilastot Social Agenda 36:ssa

  • Uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) vaaditaan, että jäsenvaltiot osoittavat vähintään 23,1 prosenttia EU:n koheesiovarojen osuudesta Euroopan sosiaalirahastolle.
  • Vuosina 2014–2020 sijoitetaan yli 80 miljardia euroa Euroopan väestön taitojen parantamiseen ja työllisyyden edistämiseen Euroopan sosiaalirahaston puitteissa kansallisella rahoituksella täydennettynä.
  • Nuorisotyöttömyysaste on yli kaksinkertainen aikuisten työttömyyteen verrattuna (23,6 prosenttia verrattuna 9,5 prosenttiin marraskuussa 2013).
  • 7,5 miljoonaa ihmistä 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (”NEET”). Vuonna 2012 nuorisosta 13,1 prosenttia kuului NEET-ryhmään (alustava luku), mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin neljä vuotta aiemmin, eli kasvu oli yli 20 prosenttia.
  • Pitkäaikainen nuorisotyöttömyys on kasvussa: vuonna 2012 yli 32 prosenttia alle 25-vuotiaista työttömistä oli ollut työttömänä yli 12 kuukautta.
  • Vuodesta 2010 alkaen korkean työttömyysasteen ohella on havaittu entistä enemmän vaikeuksia avointen paikkojen täyttämisessä.
  • Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana eka EURES-työpaikka ‑ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla täytettiin 416 avointa työpaikkaa, annettiin tukea 262 työhaastatteluun toisessa EU:n valtiossa, tarjottiin 384 kertaa muuttoavustusta nuorille työnhakijoille toiseen maahan sijoittautumista varten, annettiin tukea 442 valmistelevaan koulutukseen ja myös 95 pk-yritykselle integrointikoulutuksia varten.

…lisää uutisia