Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Sosiaaliturvajärjestelmät – MISSOC

Tietoa MISSOC-järjestelmästä

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) on EU:n jäsenmaiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

MISSOC julkaisee sosiaaliturvajärjestelmien vertailutaulukoita, jotka kattavat

  • 32 maata (EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi)
  • 12 sosiaaliturvan pääluokkaa (rahoitus, terveydenhuolto, sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, vanhuus, leskeys ja orpous, työtapaturmat ja ammattitaudit, perhe, työttömyys, vähimmäistoimeentulo ja pitkäaikaishoito)
  • yli 300 alaluokkaa

Vertailevien taulukoiden johdanto-osassa esitellään kunkin aihepiirin keskeisiä käsitteitä ja periaatteita. Vuodesta 2011 alkaen MISSOC vastaa myös kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä esittelevien oppaiden päivittämisestä. Nämä oppaat on suunnattu kansalaisille, jotka haluavat tietoa muuttaessaan Euroopan sisällä maasta toiseen.

MISSOC julkaisee myös vuotuista tiedotuslehteä, MISSOC Analysis -tiedotetta ja muita erikoisjulkaisuja. Arkistotietoja MISSOCin toiminnasta voi pyytää sen sihteeristöltä.

Käyttäjät

MISSOC-järjestelmä sisältää hyödyllistä tietoa esimerkiksi seuraaville ryhmille:

  • EU-maiden päättäjät ja virkamiehet
  • tutkijat ja opiskelijat
  • henkilöt, jotka muuttavat asumaan tai työskentelemään toiseen eurooppalaiseen maahan

Tietojen päivitys

MISSOC-järjestelmää koordinoi Euroopan komissio, ja tässä tehtävässä sitä avustaa komission nimittämä sihteeristö. Kukin tietojärjestelmässä mukana olevista maista osoittaa sitä varten yhden tai kaksi edustajaa kansallisesta ministeriöstä tai muusta elimestä, joka vastaa maan sosiaaliturva-asioista. Edustajat päivittävät vertailevien taulukoiden ja kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä esittelevien oppaiden tietoja säännöllisesti.