Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

EU:n laajentuminen – siirtymämääräykset

Uusista EU-maista tulevat työntekijät – siirtymäjärjestelyt

Uusista EU-maista tulevien työntekijöiden oikeutta vapaaseen liikkumiseen voidaan rajoittaa enintään seitsemän vuoden ajan siitä, kun maa on liittynyt EU:hun. Nykyisin rajoitukset koskevat työntekijöitä, jotka ovat kotoisin seuraavista maista:

  • Kroatia (liittyi EU:hun 1.7.2013)

Kaikki vanhat jäsenmaat (jotka kuuluivat EU:hun jo ennen 1.4.2004) voivat kukin osaltaan päättää, haluavatko ne rajoittaa edellä mainituista maista tulevien työntekijöiden saapumista alueelleen, ja millaisia rajoituksia ne mahdollisesti haluavat soveltaa. Kuitenkin on huomattava seuraava:

  • Vanhoilla jäsenmailla ei ole oikeutta rajoittaa yleistä matkustusoikeutta vaan ainoastaan oikeutta tehdä työtä palkattuna työntekijänä.
  • Kahden vuoden ajan siitä, kun uusi maa on liittynyt EU:hun, voi kukin vanha jäsenmaa päättää kansallisen lainsäädäntönsä ja politiikkansa perusteella siitä, tarvitsevatko uudesta jäsenmaasta tulevat työntekijät esimerkiksi työluvan. Jos vanha jäsenmaa haluaa jatkaa tällaisten rajoitusten soveltamista vielä kolmella vuodella, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ennen ensimmäisen kaksivuotiskauden päättymistä.
  • Vanha jäsenmaa voi jatkaa rajoitusten soveltamista näiden viiden vuoden jälkeen vielä kahdella vuodella, jos se ilmoittaa komissiolle vakavista häiriöistä työmarkkinoillaan. Kaikkien rajoitusten on loputtava seitsemän vuoden kuluttua.
  • Työntekijöille, joihin sovelletaan kansallisia rajoituksia, on annettava etusija verrattuna niihin työntekijöihin, jotka tulevat EU:n ulkopuolisista maista.
  • Kun työntekijä on laillisesti työllistynyt toisessa EU-maassa, häntä on kohdeltava yhdenvertaisesti kotimaisten työntekijöiden kanssa.
  • Maat, joiden kansalaisiin jokin toinen jäsenmaa soveltaa rajoituksia, voivat soveltaa vastaavia rajoituksia tästä jäsenmaasta tuleviin työntekijöihin.

Lisätietoa aiheesta on eri maiden liittymissopimuksissa.