Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Euroopan sosiaalirahasto (ESF)

Investointeja ihmisiin

EU haluaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta edistää työllisyyttä, torjua syrjäytymistä ja varmistaa kaikille kansalaisille tasapuoliset mahdollisuudet hyvään elämään.

ESR investoi ihmisiin – työelämässä mukana oleviin, työttömiin, nuoriin ja vanhoihin – ja heidän osaamiseensa.

Joka vuosi ESR auttaa noin 10 miljoonaa ihmistä työllistymään tai kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Pyrkimyksenä on

  • lyhyellä aikavälillä lieventää nykyisen talouskriisin seurauksia ja etenkin hillitä työttömyyden ja köyhyyden kasvua
  • pitkällä aikavälillä ja osana EU:n kasvustrategiaa luoda työpaikkoja ja muuttaa yhteiskuntaa osallistavampaan suuntaan.

Euroopan komissio on jo 60 vuoden ajan auttanut EU:n jäsenmaita parantamaan kansalaisten työmarkkinanäkymiä. Vuoden 2017 aikana EU-maissa järjestetään ESR:n juhlavuoden kunniaksi monenlaisia valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia.

Rahoitus ja tavoitteet 2014–2020

Vuosina 2014–2020 Euroopan sosiaalirahastosta osoitetaan noin 80 miljardia euroa (nykyhintoina) toimiin, joilla edistetään

Lisätietoa ESR:n tavoitteista 2014–2020

Työnjako

EU-maat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio neuvottelevat ja päättävät yhdessä ESR:n strategiasta ja budjetista.

Jäsenmaat suunnittelevat ESR:n seitsenvuotiset toimintaohjelmat, jotka hyväksytetään komissiolla.

Rahoitusta myönnetään monenlaisille organisaatioille – julkisille elimille, yrityksille ja kansalaisyhteiskuntaa edustaville järjestöille – jotka käytännön toimin auttavat kansalaisia löytämään työtä tai jatkamaan työelämässä.

Lisätietoa ESR:sta