Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastolla tuetaan EU-maiden toimia, joilla annetaan aineellista apua yhteiskunnan heikompiosaisille.

Elintarvikkeiden ja vaatteiden lisäksi vähävaraisille voidaan jakaa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, esimerkiksi kenkiä, saippuaa ja sampoota.

Tavara-apu yksinään ei riitä, vaan on edistettävä sosiaalista osallisuutta, esimerkiksi neuvontaa ja tukea, jolla autetaan ihmisiä nousemaan köyhyydestä.

EU-maiden kansalliset viranomaiset voivat tukea myös muun kuin aineellisen avun antamista kaikkein huono-osaisimmille ja edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

Miten rahasto toimii?

Euroopan komissio hyväksyy vuosiksi 2014–2020 tehdyt EU-maiden kansalliset ohjelmat, joiden pohjalta kansalliset viranomaiset tekevät tapauskohtaiset päätöksensä avun jakamisesta kumppaniorganisaatioiden avulla. Kumppaniorganisaatiot ovat usein kansalaisjärjestöjä. Tällainen järjestelmä on käytössä myös koheesiorahastoissa.

EU-maat voivat oman tilanteensa mukaan itse valita, millaista apua ne antavat (elintarvikeapua, perushyödykkeitä tai molempia) ja miten tarvikkeet hankitaan ja jaellaan.

Kansalliset viranomaiset voivat joko ostaa elintarvikkeet ja muut tavarat itse ja jaella ne kumppaniorganisaatioille tai antaa järjestöille varoja niiden ostoon. Kumppaniorganisaatiot, jotka ostavat elintarvikkeet ja muut tavarat itse, voivat jakaa ne suoraan tai pyytää muita kumppaniorganisaatioita hoitamaan jakelun.

Miten kumppaniorganisaatiot valitaan?

Kumppaniorganisaatiot ovat julkisia elimiä tai kansalaisjärjestöjä, jotka viranomaiset valitsevat kansallisella tasolla määriteltävin objektiivisin ja avoimin perustein.

Miten paljon rahaa on käytettävissä?

Rahastosta jaettavaksi on kaudelle 2014–2020 osoitettu yli 3,8 miljardia euroa.

EU-maat täydentävät näitä varoja kansallisissa ohjelmissaan vähintään 15 prosentin osarahoitusosuudella.

Miten rahasto täydentää Euroopan sosiaalirahastoa?

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annettavalla avulla autetaan ihmisiä pääsemään irti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierteestä. Sillä autetaan kaikkein huono-osaisimpia tyydyttämään perustarpeitaan niin, että he voivat hakeutua töihin tai kursseille, jollaisia vuorostaan tuetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Jaa tämä sivu