Navigatsioonitee

Programm PROGRESS (2007-2013)

Programm PROGRESS on rahastamisvahend, millega toetatakse ELi poliitika väljatöötamist ja koordineerimist järgmises viies valdkonnas:

 • tööhõive;
 • sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
 • töötingimused;
 • mittediskrimineerimine;
 • sooline võrdõiguslikkus.

Programmis PROGRESS võivad osaleda

 • ELi liikmesriigid;
 • kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid;
 • EFTA/EMP riigid (Norra, Island, Liechtenstein).
 

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel