Navigatsioonitee

Uudised

Social Agenda: innovatsioon on tähtis ka tööhõive- ja sotsiaalpoliitika jaoks

30/10/2013
Social Agenda: innovatsioon on tähtis ka tööhõive- ja sotsiaalpoliitika jaoks © Imageglobe

Ajakirja Social Agenda novembrinumbrist võib lugeda, kuidas innovatsioon võib aidata edendada kaasavat majanduskasvu, võidelda vaesusega, tagada eduka ülemineku loodussäästlikule majandusele ja rakendada noortegarantiid.

Social Agenda 35. väljaandes vaadeldakse eraldi artiklis uut tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (Employment and Social Innovation, EaSI) rahastamiskava ajavahemikuks 2014–2020, mis annab uut hoogu innovatsioonile ja sotsiaalsetele ettevõtetele ning rajab teed mahukamateks katsetusteks uue Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu ajavahemikul 2014–2020.

Arvandmeid Social Agenda 35. numbrist

  • Üle 6000 ettevõtja on juba saanud laenu mikrokrediidirahastu „Progress” kaudu ligi 50 miljoni euroses kogusummas. Ligi 80% toetust saanud mikroettevõtetest on alustanud tegevust vähem kui kolm aastat tagasi.
  • 100–150 kohalike ja piirkondlike ametiasutuste esindajat saavad end registreerida 26.–27. novembril Brüsselis toimuvale Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise platvormi 3. aastakonverentsile.
  • 2012. aastal kirjutasid 41 olemasolevast Euroopa Liidu valdkondliku sotsiaalse dialoogi komiteest neli alla siduvatele lepingutele, mis puudutavad tööaega siseveetranspordis, juuksurite töötervishoidu ja tööohutust, merekalapüügi valdkonnas töötamist ja kutseliste jalgpallurite tavalepinguid.
  • Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides on läbiräägitud lepingutega hõlmatud 44% töötajatest, samas kui ülejäänud ELis on neid 70%.
  • Romad moodustavad olulise osa Bulgaaria (u 10%), Slovakkia (9%), Rumeenia (8%), Ungari (7%), Kreeka, Tšehhi Vabariigi ja Hispaania (igas 1,5–2,5%) elanikkonnast.
  • Bulgaarias ja Rumeenias on viiendik uutest tööturule tulijatest romad.
  • Romade täielik tööturule integreerimine võib mõnes riigis anda majanduslikku tulu hinnanguliselt ligikaudu 0,5 miljardit eurot aastas.
  • EaSI kava alusel tõuseb ajavahemikul 2014–2020 innovatsioonile suunatud rahastamine 10–14 miljoni euroni (aastatel 2007–2013 oli see PROGRESSi kaudu 2–4 miljonit eurot).
  • EaSI eelarve kogumaht on 919,5 miljonit eurot praegustes hindades (arvestades inflatsiooniga) ja sellest 61% eraldatakse PROGRESSi tegevussuunale, 18% EURESe ning 21% mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunale.
  • Euroopa on olnud tunnistajaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kasvule veel 4 miljoni inimese võrra viimase 3 aastaga.