Navigatsioonitee

Uudised

Eesti esitleb oma tegevusi Euroopa aastal 2012

17/02/2012 Eesti esitleb oma tegevusi Euroopa aastal 2012

Eesti avas 14. veebruaril konverentsiga Tallinnas Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta.

Konverentsi avasõnad ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur ning üritusel kuulutati välja käesoleva aasta hea tahte saadik, kelleks on laulja ning Riigikogu liige Katrin Karisma-Krumm.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm tutvustas Euroopa aasta eesmärke ning selle raames 2012. aastal Eestis planeeritud tegevusi.

Ettekannetega esinesid veel Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse, Esta Kaal TNS Emorist; Tiiu Vilms Eesti Töötukassast ning Eha Topolev MTÜst Inkotuba.

Avaistungile järgnes arutelu ning töötuba, kus räägiti positiivsetest näidetest aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse vallas.

Üritusel oli ka „Lööge kaasa!“ ala, kus tutvustati kohalikke organisatsioone, kes on tegevad aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse vallas.

Eestis nii nagu ka muudes Euroopa riikides on rahvastiku struktuur põhjalikult muutumas. Viimaste Eurostati andmete kohaselt oli Eestis aastal 2010 üle 50-aastaseid 35,9% rahvastikust. Demograafiline muutus pakub Eesti ja Euroopa ühiskondadele ja majandusele uusi võimalusi. Vastavalt hiljutisele Eurobaromeetri arvamusküsitlusele aktiivsena vananemise teemal, mis avaldati jaanuaris 2012, käsitleb 59% Eesti kodanikest oma riiki „eakatesõbralikuna“.