Navigatsioonitee

Uudised

Euroopa aasta 2012 nüüd Eestis veebis

26/01/2012 Euroopa aasta 2012 nüüd Eestis veebis

Eesti Sotsiaalministeerium on loonud oma veebilehel Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 jaotise.

Ministeeriumi veebilehel avaldatud jaotis aitab Euroopa aasta sõnumit levitada nii Eestis kui ka kaugemal. Euroopa aasta eesmärkideks Eestis on tõsta teadlikkust vananemisega seotud teemadest seminaride, koolituste, arutelude, kampaaniate, küsitluste ja uurimuste korraldamise kaudu. Nende ettevõtmiste taga on soov suurendada põlvkondadevahelist solidaarsust ning eriti tagada tulevikus jätkusuutlik pensionite ja tervishoiusüsteemi rahastamine. Aktiivsena vananemine tähendab olla vanas eas hea tervise juures, osaleda ühiskonnaelus, olla igapäevaelus autonoomne ning aktiivne. Euroopa aasta on võimalus teadlikkuse tõstmiseks ja heade tavade esiletõstmiseks. Sellega julgustatakse poliitikakujundajaid ja sidusrühmi levitama aktiivsena vananemise ideid.


Rohkem infot leiate Eesti Sotsiaalministeeriumi veebilehelt järgmise lingi kaudu.

http://www.sm.ee/sinule/eakale/aktiivsena-vananemise-ja-polvkondadevahelise-solidaarsuse-euroopa-aasta-2012.html