Navigatsioonitee

Sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine (EESSI)

EESSI on IT-süsteem, mis aitab sotsiaalkindlustusasutustel kõikjal ELis vahetada teavet kiiremini ja turvalisemalt, nagu on nõutud sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate ELi määrustega.

Hetkel ei ole olemas kogu ELi hõlmavat süsteemi ning suur osa teabest vahetatakse ikka veel paberkandjal.

Kuidas see toimib?

Kogu piiriüleseid sotsiaalkindlustusjuhtumeid käsitlev teabevahetus toimub riiklike ametiasutuste vahel struktureeritud elektrooniliste dokumentide vahendusel.

Asjaomased dokumendid suunatakse läbi EESSI (mida keskselt haldab Euroopa Komisjon) õigele teabe adressaadile teises ELi liikmesriigis.

Sotsiaalkindlustusasutuste töötajad saavad otsida teabe õiget adressaati teises ELi liikmesriigis, kasutades riiklike ametiasutuste kataloogi.

Milline on saadav kasu?

Avalikkusele:

  • nõuete kiirem menetlemine;
  • sotsiaalkindlustushüvitiste kiirem arvutamine ja väljamaksmine.

Riiklikele ametiasutustele:

  • standardsed teabevood;
  • täiustatum mitmekeelne suhtlus tänu ühtselt struktureeritud dokumentidele;
  • andmete optimeeritud kontroll ja kogumine.