Navigatsioonitee

Ametlikud dokumendid

Sellelt leheküljelt leiate halduskomisjoni otsused ja soovitused ning ametlikud dokumendid, mille osas komisjon on kokku leppinud.

Otsused ja soovitused

Sotsiaalkindlustuse halduskomitee on võtnud vastu mitmeid uute määruste sätteid käsitlevaid otsuseid ja soovitusi (varasemad otsused leiate lehekülje paremas servas asuvast rubriigist „Dokumendid”).

Muud ametlikud dokumendid

Struktureeritud elektroonilised dokumendid

Ajakohastatud koordineerimismääruste kohaselt peab asutuste andmevahetus toimuma elektrooniliselt. See hakkab toimuma EESSI süsteemi vahendusel. Asutustevahelise andmevahetuse lihtsustamiseks ja tõhustamiseks on koostatud struktureeritud elektroonilised dokumendid. Üleminekuperioodil 1. maist 2010 kuni EESSI süsteemi käivitamiseni võib kasutada nende dokumentide paberversioone.

Porditavad dokumendid

Ajakohastatud koordineerimise raames kaotatakse endised paberkandjal E-vormid, kuid mõnel juhul esitatakse kodaniku taotletud teave porditava dokumendina. Porditavaid dokumente on kokku kümme, sealhulgas Euroopa ravikindlustuskaart. Peale ravikindlustuskaardi on kõik teised pabervormid. Neid väljastatakse alates 1. maist ning ka pärast üleminekuperioodi.

Halduskomisjoni koosolekute peamised järeldused

Halduskomisjon tuleb kokku vähemalt neli korda aastas. Läbipaistvuse huvides leppisid delegatsioonid kokku nende koosolekute peamiste järelduste avaldamises alates 2016. aasta juuni koosolekust.