Navigatsioonitee

Teie õigused riikide kaupa

Liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevad ajakohastatud juhised on nüüd kättesaadavad ka  veebilehena. Dokumentide kasutajasõbralikumaks muutmiseks vaadatakse nende vorming ja sisu läbi.

Läbivaadatud juhised on esialgu kättesaadavad inglise, prantsuse ja saksa keeles ning asjaomase liikmesriigi keel(t)es. Hiljem tõlgitakse tekstid ka muudesse ELi ametlikesse keeltesse.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Klõpsake lipul, et saada teavet teie pensioniõiguste, töötushüvitiste, perehüvitiste ning muude sotisaalkindlustusõiguste kohta ...


    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel