Navigatsioonitee

Teie õigused riikide kaupa

Veebipõhine küsitlus

Soovime teada teie arvamust riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevate juhiste kohta. Andke meile teada, mida te juhistest arvate ning aidake meil neid parandada, vastates sellele küsimustikule (inglise, prantsuse või saksa keeles)!


Liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevad ajakohastatud juhised on nüüd kättesaadavad ka  veebilehena.

Muudetud juhised on kättesaadavad inglise, prantsuse ja saksa keeles ning riigi oma keel(t)es.

Klõpsake lipul, et saada teavet teie pensioniõiguste, töötushüvitiste, perehüvitiste ning muude sotisaalkindlustusõiguste kohta ...