Navigatsioonitee

Uudised

Ühtse turu kuu: ideede jagamine internetis, et muuta Euroopat

19/09/2013 Ühtse turu kuu: ideede jagamine internetis, et muuta Euroopat

23. septembril käivitatakse internetis kuu aega kestvad arutelud töökohtade, pankade, sotsiaalsete õiguste ja e-kaubanduse kohta. Üksikisikud, organisatsioonid ja poliitikakujundajad käsitlevad üheskoos ideid, mis võiksid Euroopat muuta.

EL korraldab 23. septembrist 23. oktoobrini üleeuroopalise ulatusliku veebipõhise arutelu. Selle eesmärk on koguda kodanike ideid, mis võiksid muuta ühtse turu tulevikku.

Ühtse turu kuu korraldatakse veebipõhiselt 24 keeles nelja järjestikuse nädala jooksul ning igal nädalal käsitletakse erinevat poliitikat:

  • Töökohad (23.–25. september): kuidas leida tööd, asutada ettevõte, saada kvalifikatsioonile Euroopas tunnustus
  • Sotsiaalsed õigused (30. september – 2. oktoober): sotsiaalsed õigused ELi ühtsel turul, pensionid, tervishoid, avalikud teenused
  • Pangad (7.–9. oktoober): hoiuste kaitsmine, järgmise finantskriisi ennetamine, selle tagamine, et pangad investeeriksid reaalmajandusse majanduskasvu tugevdamiseks
  • E-kaubandus (14.–16. oktoober): toodete müümine internetis, toodete ostmine ja tarnimine teise riiki, isikuandmete kaitse sotsiaalvõrgustikes.

Ühtse turu kuu annab Euroopa veebikodanikele unikaalse võimaluse esitada oma kommentaare ja probleeme ning viimistleda komisjoni poliitikat ja strateegiaid. Osalejatel on poliitikakujundajatega suhtlemiseks mitmeid võimalusi:

  • tehes ettepanekuid ühtse turu paremaks muutmiseks
  • hääletades ja kommenteerides teiste esitatud poliitikaalaseid ideid
  • esitades otse videovestluse käigus küsimusi ELi ekspertidele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja muudele isikutele Brüsselis.

Ideid võib esitada on-line platvormi kaudu. Sidusrühmad ja üksikisikud on esitanud juba üle 300 idee, s.h meditsiiniõdede liikuvust võimaldava kutsekaardi kasutuselevõtmine, noorte finantsteadmiste parandamine jne.

Võite juba anda oma hääle neile ja muudele ideedele ning võite osaleda igal nädalal eriteemalises arutelus. Sõltumatud moderaatorid võtavad arutelude tulemused kokku ning need avaldatakse lõpparuandes, mille eesmärk on aidata kaasa tulevaste ELi õigusaktide koostamisele.


veel uudiseid