Navigatsioonitee

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaart

Mis on Euroopa ravikindlustuskaart?

See tasuta väljastatav kaart annab teile juurdepääsu meditsiiniliselt näidustatud riiklikele tervishoiuteenustele, kui viibite ajutiselt mõnes ELi liikmesriigis (28), Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, samadel tingimustel ja sama tasu eest (mõnedes riikides tasuta) nagu asjaomases riigis kindlustatud isikutele.

Kaarte väljastab riiklik ravikindlustuse pakkuja.

NB! Euroopa ravikindlustuskaart:

  • ei asenda reisikindlustust. See kaart ei hõlma erameditsiini ega korva kulusid, nt tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit,
  • ei kata teie kulusid, kui teie reisi otsene eesmärk on saada arstiabi,
  • ei taga tasuta teenuseid. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta osutatavad teenused olla tasuta mõnes muus riigis.

Märkus: kui teie alaliseks elukohaks saab mõni teine riik, siis peate oma uues elukohariigis meditsiiniteenuste saamiseks end registreerima S1-vormi alusel ning mitte kasutama Euroopa ravikindlustuskaarti.


Laadige rakendus oma nutitelefoni

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Juhend Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamiseks ELi 28 riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. See sisaldab kaardi üldinfot, hädaabiteenistuste telefoninumbreid, pakutavate teenuste ja kaetavate kulude ning hüvitise taotlemise teavet, kontaktpunkte, kuhu pöörduda, kui olete oma kaardi kaotanud, ja samuti kaardi aegumise meeldetuletusfunktsiooni. Kogu see teave on saadaval ka siis, kui Teie telefon on võrgust väljas. Rakendus on saadaval 25 keeles koos lihtsa võimalusega keelt vahetada.
Pidage meeles:

  • Tehnilistel, õiguslikel ja andmekaitsest tulenevatel põhjustel EI ASENDA see rakendus kaarti ennast. Kaarti ei saa ise luua ega kasutamiseks alla laadida.
  • Euroopa ravikindlustuskaart EI ASENDA reisikindlustust.
  • Euroopa ravikindlustuskaarte EI VÄLJASTA Euroopa Komisjon, vaid seda teeb tasuta teie riiklik ravikindlustuse pakkuja.
  • Rakenduse esimesel kasutuskorral laaditakse alla teatud hulk andmeid (u 25 MB). Olenevalt Teie internetiühendusest võib see olla tasuline. Soovitame kõik andmed enne välisreisi alla laadida.