Navigatsioonitee

Uudised

Social Agenda õpetab ületama tõkkeid, mis takistavad töötamist teistes ELi liikmesriikides

05/08/2013
Social Agenda õpetab ületama tõkkeid, mis takistavad töötamist teistes ELi liikmesriikides © iStockphoto

Kuigi teises liikmesriigis töötavate ELi kodanike diskrimineerimine rahvuse alusel on alates 1968. aastast seadusega keelatud, ei pöörata selle probleemi lahendamisele praktikas ikka veel piisavalt tähelepanu.

Seetõttu pelgavad paljud eurooplased ühtsel turul tööd otsida ja töötada, mis on eriti murettekitav kriisi ajal, kuna teatud andmetel tuleb töötajate vaba liikumine kasuks nii liikuvatele kui ka sihtriigi töötajatele ning tööandjatele.

2013. aasta aprillis soovitas Euroopa Komisjon rakendada konkreetseid meetmeid nende takistuste ületamiseks. Ajakirja Social Agenda augustinumbris on sellele pühendatud eraldi artikkel täpsemate selgitustega.

Samuti heidab Social Agenda valgust tööhõive- ja sotsiaalküsimustele ELi uues eelarveraamistikus aastateks 2014–2020 ning 2013. aasta Euroopa poolaasta majanduspoliitika kooskõlastamise protsessis: kui Euroopa poliitika kohtub siseriikliku poliitikaga!

Kas teadsite, et Sotsiaalse Euroopa leht Facebookis oli kõigi Euroopa Komisjoni temaatiliste sotsiaalmeediaplatvormide arvestuses kõige populaarsem? Vaadake ka, kuidas taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti!

Social Agenda 34. numbri statistika

  • ELi 2013. aasta strateegilisest aruandest ühtekuuluvuse kohta selgub, et tööhõive valdkonnas toetust saanud inimeste hulk on märkimisväärselt kasvanud: kui enne 2010. aastat oli neid aastas 10 miljonit, siis sestsaadik on see arv kerkinud umbes 15 miljonini. Samuti on alates 2010. aastast tunduvalt kiiremaid tulemusi andnud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) jagatud toetus: loodud on ligi 400 000 uut töökohta, neist pooled aastatel 2010–2011.
  • 2007. aastast kuni 2011. aasta lõpuni moodustas koolituse või muus vormis abi kaudu töölepääsu toetavates ESFi meetmetes osalejate arv 12,5 miljonit. Kaks kolmandikku kõigist osalejatest olid tegevusetud või töötud. Tänu meetmetele leidsid 2,4 miljonit osalenut töökoha kuue kuu jooksul pärast programmi läbimist.
  • Elukestva õppe valdkonnas toetas ESF ligi 5 miljonit noort. 5,5 miljonit osalejat olid madala kvalifikatsiooniga. Sotsiaalse kaasatuse valdkonnas on praeguseks osalenud üle 14,5 miljoni lõpliku abisaaja ning abi on jõudnud paljude sihtrühmadeni.
  • 2013. aasta juuli alguses oli Sotsiaalse Euroopa Facebooki lehel 43 760 meeldimist (ja Sotsiaalse Euroopa Twitteri kontol oli juuli alguses 13 536 jälgijat).
  • 2012. aasta kolmandas kvartalis elas vaid 3,1% ELi tööjõust väljaspool oma koduliikmesriiki. Seejuures oli 15% neid, kes ei olnud nõus kaaluma tööleasumist teises liikmesriigis, kuna pidasid seda liiga takistusterohkeks.
  • Igal aastal siirdub ühest ELi liikmesriigist teise kõigest 0,25% töötajatest.
  • 2012. aastal töötas ELi 27 liikmesriigis 15,2 miljonit välisriikide kodanikku, mis moodustas 7% üldisest tööhõivest. Kõnealustest välisriikide kodanikest olid 6,6 miljonit teise ELi liikmesriigi kodanikud ja 8,6 miljonit kolmandate riikide kodanikud.

Ajakiri Social Agenda on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles.


veel uudiseid