Navigatsioonitee

ESF - Euroopa Sotsiaalfond

Uute ja paremate töökohtade loomine

Euroopa Sotsiaalfond:

  • edendab tööhõivet – peamiselt rahastades algatusi, mis aitavad inimestel parandada nende oskusi ja töökoha leidmise võimalusi;
  • pakub rahastamist kõikjal ELis, eelkõige kõige enam abi vajavates piirkondades, mille SKP on madalam võrreldes ELi keskmisega;
  • võimaldab 74 miljardi euro ulatuses rahastamist ajavahemikus 2014-2020.

Ülesannete jagamine

Euroopa Sotsiaalfondi strateegia ja eelarve üle peavad läbirääkimisi ja langetavad otsuseid ELi liikmesriikide valitsused, Euroopa Parlament ja komisjon ühiselt.

Selle 7-aastased rakenduskavad koostatavad valitsused ja Euroopa Komisjon.

Rahastatakse erinevaid (nii avaliku- kui ka erasektori) organisatsioone, mis pakuvad inimestele praktilist abi töökoha leidmisel või selle säilitamisel.

Lugege täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi kohta

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel