Navigatsioonitee

Dokumentide andmebaas

Käesoleva andmebaasi ülesanne on võimaldada juurdepääs tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse alast Euroopa Liidu poliitikat käsitlevatele dokumentidele. Lisaks ELi poliitikadokumentidele ja aruannetele leidub andmebaasis ka uuringuid, kõnesid ja ELi rahastatavate projektide kirjeldusi.

Otsi dokumentide andmebaasist

Täppisotsing

Dokumentide andmebaas  

Väljaannete kataloog

Viimane brošüür

 

Täiskasvanuõppe poliitika tõhusamaks

Kiiresti muutuvas maailmas edukalt toimetulemiseks vajavad kõik, sh täiskasvanud, mitmesuguseid teadmisi ja oskusi ning neid peab jätkuvalt kogu elu edasi arendama. Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava eesmärk on julgustada rohkem täiskasvanuid uuesti õppima asuma. Selle saavutamiseks on EL ja liikmesriigid võtnud vastu mitmesuguseid strateegiaid, vahendeid ja poliitilisi algatusi, et parandada täiskasvanute õpivõimaluste pakkumist, üldist kvaliteeti, hulka ja kättesaadavust.

Väljaannete kataloog

 

Ajakirjade kataloog

Viimane ajakiri

 

Social Agenda 46 – Boosting youth employment

The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. Social Agenda n°46 explains how and highlights what more needs to be done to accelerate and release the full potential of the national plans for implementing the Youth Guarantee. With a blueprint of a European Pillar of Social Rights due for adoption in 2017, Social Agenda also explains the context in which this initiative was born. And it puts the spotlight on plans to achieve more evidence-based social policy making by modernising the way data from social surveys is collected and used across the EU.

Ajakirjade kataloog

 

Õigusaktid

Õigusaktid

Sellelt veebisaidilt leiate teavet tööhõivet, sotsiaalküsimusi ja sotsiaalset kaasatust käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohta järgmistes valdkondades:

Euroopa õigusaktide (direktiivid, määrused, otsused jne) ja muude ametlike dokumentide (teatised jne) terviktekstid on kättesaadavad veebisaidil Eur-Lex .