Navigatsioonitee

Dokumentide andmebaas

Käesoleva andmebaasi ülesanne on võimaldada juurdepääs tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse alast Euroopa Liidu poliitikat käsitlevatele dokumentidele. Lisaks ELi poliitikadokumentidele ja aruannetele leidub andmebaasis ka uuringuid, kõnesid ja ELi rahastatavate projektide kirjeldusi.

Otsi dokumentide andmebaasist

Täppisotsing

Dokumentide andmebaas  

Väljaannete kataloog

Viimane brošüür

 

Elektromagnetväljade direktiivi 2013/35/EL rakendamise - hea tava mittesiduv juhend - 1. osa. Praktiline juhend

Direktiivis 2013/35/EL on sätestatud minimaalsed ohutusnõuded töötajatele, kes puutuvad kokku elektromagnetväljast tulenevate riskidega. Käesolev praktiline juhend on koostatud tööandjate abistamiseks, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, et nad teaksid, mida nad peavad tegema direktiivi järgimiseks. See juhend võib olla kasulik ka töötajatele, töötajate esindajatele ja liikmesriikide

Väljaannete kataloog

 

Ajakirjade kataloog

Viimane ajakiri

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review – Spring 2016

The activity rate in the EU has continued its steady increase since 2008, in particular for older people, though not yet for younger people, as highlighted by this edition of the Employment and Social Situation Quarterly Review. Employment rate has returned to its pre-crisis level but with a much wider gap between countries, from 55% in Greece to 80% in Estonia, Germany and Sweden. The publication also stresses that permanent and full-time jobs continue to increase, though at a slower pace

Ajakirjade kataloog

 

Õigusaktid

Õigusaktid

Sellelt veebisaidilt leiate teavet tööhõivet, sotsiaalküsimusi ja sotsiaalset kaasatust käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohta järgmistes valdkondades:

Euroopa õigusaktide (direktiivid, määrused, otsused jne) ja muude ametlike dokumentide (teatised jne) terviktekstid on kättesaadavad veebisaidil Eur-Lex .

 

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel