Navigatsioonitee

Poliitikavaldkonnad ja tegevus

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas on vastutus jagatud ELi ja selle liikmesriikide vahel. Komisjon teeb järgmist:

  • koordineerib ja teostab järelevalvet liikmesriikide poliitika üle;
  • edendab parimate tavade jagamist tööhõive, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ning pensionide valdkonnas;
  • koostab õigusakte ja teostab järelevalvet nende rakendamise üle valdkondades nagu õigused töökohas ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine.