Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις rss

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Successful and inspiring projects financed by EaSI and its predecessors – Sixth Commission report 22/06/2017

Successful and inspiring projects financed by EaSI and its predecessors – Sixth Commission report

The European Commission published its sixth monitoring report in which it reviewed 18 projects in the fields of social protection and inclusion, employment, working conditions and European job mobility. These were funded under the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) and its predecessor programmes PROGRESS and EURES.

European Solidarity Corps: Commission proposes more than €340 million to enable 100 000 placements by 2020
30/05/2017

European Solidarity Corps: Commission proposes more than €340 million to enable 100 000 placements by 2020

Today, the Commission has put the European Solidarity Corps on a firm footing by proposing a budget for the next three years and a dedicated legal base.

Commission welcomes OECD report on 'Getting Skills Right' 11/04/2017

Commission welcomes OECD report on 'Getting Skills Right'

The report 'Getting Skills Right - Financial Incentives for Education and Training systems' was published yesterday by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).


Περισσότερες ειδήσεις