Διαδρομή πλοήγησης

Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Επαγγέλματα

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο που αυτή έχει θέσει για την απασχόληση το 2020: να εργάζεται το 75% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (δηλ. σε ηλικία 20-64 ετών).

Η ατζέντα αυτή παρουσιάστηκε το 2010 και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ –Ευρώπη 2020– για την προώθηση μιας έξυπνης και διατηρήσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς τα επόμενα 10 έτη και πλέον.

Η ατζέντα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση του ποσοστού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κάτω από το 10%, για αύξηση του αριθμού των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε ισοδύναμη επαγγελματική εκπαίδευση (τουλάχιστον στο 40%), καθώς και για μείωση, τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια, των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

Πώς;

Η ατζέντα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν

  • στην εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να βελτιωθούν η ευελιξία και η ασφάλεια της αγοράς εργασίας ('ευελιξία με ασφάλεια'),
  • στον εφοδιασμό των ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες για τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο,
  • στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας,
  • στη βελτίωση των συνθηκών που επηρεάζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Γιατί;

  • 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σήμερα άνεργοι σε όλη την ΕΕ – το 10% του ενεργού πληθυσμού.
  • Για να αναπτυχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστική η οικονομία μας, χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας.
  • Από το 2012 και μετά ο πληθυσμός της ΕΕ που είναι σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να συρρικνώνεται. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων μας κοινωνικής πρόνοιας, πρέπει να εργάζονται περισσότεροι.

Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας

Η πρωτοβουλία 'Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας', που ξεκίνησε το 2008, διαμορφώνει την ατζέντα της Επιτροπής για την αναβάθμιση και καλύτερη πρόβλεψη των δεξιοτήτων καθώς και για την καλύτερη αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και  θα συνεχιστεί στο μέλλον.

Παρά τις ομοιότητες με ανάλογες πρωτοβουλίες, η εμβληματική αυτή πρωτοβουλία είναι πολύ ευρύτερη και περιλαμβάνει  την «ευελισφάλεια», την ποιότητα της απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς της πρωτοβουλίας.


    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+