Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Η Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της Ελλάδας λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως

28/01/2010 Η Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της Ελλάδας λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν έλαβε συγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε πέρυσι για την ηλικία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων (υπόθεση C-559/07).

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι ισχύουσες ελληνικές διατάξεις, που περιλαμβάνουν διαφορές στην ηλικία συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, παραβιάζουν την αρχή για την ισότητα των αμοιβών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης.

Η «ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδης αρχή της ΕΕ», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για την ισότητα των ευκαιριών, κ. Vladimír Špidla. «Εδώ και δέκα μήνες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ισχύουσες ελληνικές διατάξεις εισάγουν διακρίσεις.  Η Ελλάδα πρέπει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με την απόφαση του Δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Η ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών θεσπίζεται στο άρθρο 157 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των επαγγελματικών συντάξεων, αυτό σημαίνει ότι τα όρια συνταξιοδότησης πρέπει να είναι τα ίδια για τις γυναίκες και τους άνδρες.

Στις 26 Μαρτίου 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι ο ελληνικός κώδικας πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίστηκε με το προεδρικό διάταγμα αριθ. 166/2000 της 3ης Ιουλίου 2000, εισάγει διακρίσεις επειδή εφαρμόζει διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες. Γενικά, σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα, για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα συνταξιοδότησης, πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη υπηρεσίας. Ωστόσο, οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι και οι γυναίκες στρατιωτικοί έχουν διαφορετική μεταχείριση. Παραδείγματος χάριν, οι παντρεμένες γυναίκες και οι γυναίκες με παιδιά έχουν δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα (σε σχέση με τους παντρεμένους άνδρες και τους άνδρες με παιδιά).

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με αυτήν την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.