Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Το «Social Agenda» εξηγεί πώς θα αρθούν τα εμπόδια της απασχόλησης σε μία άλλη χώρα της ΕΕ

05/08/2013
Το «Social Agenda» εξηγεί πώς θα αρθούν τα εμπόδια της απασχόλησης σε μία άλλη χώρα της ΕΕ © iStockphoto

Παρόλο που η διακριτική μεταχείριση των Ευρωπαίων εργαζομένων που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ λόγω εθνικότητας αποτελεί παράνομη πράξη από το 1968, αυτή εξακολουθεί να μην έχει αντιμετωπιστεί κατάλληλα στην πράξη.

Η διάκριση αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς Ευρωπαίους, ώστε να απασχοληθούν και να αναζητήσουν εργασία εντός της ενιαίας αγοράς, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε περιόδους κρίσης, καθώς τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι θετική τόσο για τους μετακινούμενους εργαζόμενους όσο και για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες της χώρας υποδοχής.

Τον Απρίλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για την άρση των εμποδίων αυτών. Το τεύχος Αυγούστου του «Social Agenda» εξηγεί τον τρόπο στο ειδικό του ένθετο.

Το «Social Agenda» επικεντρώνεται, επίσης, στην απασχόληση και την πτυχή των κοινωνικών υποθέσεων του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 της ΕΕ καθώς και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013 σε ό,τι αφορά τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: όταν οι ευρωπαϊκές πολιτικές έρχονται αντιμέτωπες με τις εθνικές πολιτικές!

Γνωρίζατε ότι η σελίδα του «Social Europe» στο Facebook είναι η πιο δημοφιλής από όλες τις εξειδικευμένες πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Δείτε επίσης την αίτηση για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας

 Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνεται στο τεύχος 34 του «Social Agenda»

  • Η στρατηγική έκθεση 2013 της ΕΕ για τη συνοχή τεκμηριώνει σημαντική αύξηση στον αριθμό ανθρώπων που λαμβάνουν στήριξη στον τομέα της απασχόλησης, από περίπου 10 εκατομμύρια ετησίως πριν το 2010 σε περίπου 15 εκατομμύρια από τότε, καθώς και σημαντική επιτάχυνση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το 2010: Δημιουργήθηκαν περίπου 400.000 νέες θέσεις απασχόλησης, οι μισές εκ των οποίων στο διάστημα 2010-2011.
  • Από το 2007 έως τα τέλη του 2011, υπήρχαν 12,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ για υποστήριξη πρόσβασης στην απασχόληση μέσω κατάρτισης ή άλλων μορφών συνδρομής. Τα δύο τρίτα όλων των συμμετεχόντων ήταν ανενεργοί ή άνεργοι. Κατά συνέπεια, 2,4 εκατομμύρια βρήκαν θέση απασχόλησης εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της παρέμβασης.
  • Στον τομέα της δια βίου μάθησης, το ΕΚΤ υποστήριξε περίπου 5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους. Από τους συμμετέχοντες, τα 5,5 εκατομμύρια είχαν χαμηλού επιπέδου προσόντα. Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, έως τώρα καλύφθηκαν πάνω από 14,5 εκατομμύρια τελικοί αποδέκτες και προσεγγίστηκε ευρύ φάσμα ομάδων στόχων.
  • Στις αρχές Ιουλίου 2013, 43.760 άνθρωποι είπαν «Μου αρέσει» στη «Social Europe» στο Facebook (ενώ ο λογαριασμός της «Social Europe» στο Twitter είχε 13.536 ακόλουθους στις αρχές Ιουλίου).
  • Στο τρίτο τρίμηνο του 2012, μόλις το 3,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ διέμενε σε άλλη χώρα της ΕΕ εκτός της δικής του. Και το 15% δεν θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος, διότι πίστευε ότι υπήρχαν υπερβολικά εμπόδια.
  • Μόνο το 0,25% των εργαζομένων μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών κάθε χρόνο.
  • Το 2012, 15,2 εκατομμύρια αλλοδαποί πολίτες εργάζονταν στην ΕΕ των 27, αναλογώντας στο 7% της συνολικής απασχόλησης. Μεταξύ αυτών των αλλοδαπών πολιτών, 6,6 εκατομμύρια ήταν πολίτες άλλου κράτους μέλλους της ΕΕ και 8,6 εκατομμύρια ήταν πολίτες από χώρα εκτός ΕΕ.

Η έκδοση του «Social Agenda» διατίθεται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.