Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

European Seniorforce Day: Αξιοποίηση της δύναμης των πρεσβύτερων εθελοντών

19/07/2012 European Seniorforce Day: Αξιοποίηση της δύναμης των πρεσβύτερων εθελοντών

Ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 αυξάνεται ταχύτατα – τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι θα ζούμε σε λιγότερο ζωντανές κοινωνίες που δεν θα είναι πλέον ικανές να ανταποκρίνονται σε νέες προκλήσεις ή να παρέχουν αξιόλογες ευκαιρίες τόσο στους νέους, όσο και στους μεγαλύτερους; Φυσικά όχι.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην ηλικία των εξήντα ή και περισσότερο μπορεί να είναι πλέον συνταξιούχοι, όμως εξακολουθούν να είναι σε θέση να προσφέρουν πολλά στις οικογένειες και στις κοινότητές τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών των δυνατοτήτων παραμένει αναξιοποίητο. Σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2008, σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών που δεν είχαν ακόμη συνταξιοδοτηθεί θα εξέταζαν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε κοινοτική ή εθελοντική εργασία μετά τη συνταξιοδότηση. Εντούτοις, ο πραγματικός αριθμός των συνταξιούχων που το εφαρμόζουν στην πράξη αυτό είναι σημαντικά μικρότερος.

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις κοινωνίες μας και παράλληλα πολύ μεγάλο ταλέντο και εμπειρία στις μεγαλύτερες γενεές. Το βασικό ερώτημα έγκειται στο πώς θα καταστεί δυνατή η κινητοποίηση του απίστευτου αυτού δυναμικού προς όφελος των ατόμων όλων των ηλικιών. Η ιδέα πίσω από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ηλικιωμένου Δυναμικού είναι να βρεθούν απαντήσεις στο ερώτημα αυτό.

Κάθε χρόνο, την 1η Οκτωβρίου, οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Εφέτος, λοιπόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012, οι δημόσιες αρχές και οι εθελοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προσκλήθηκαν να αφιερώσουν μία ημέρα – είτε την 1η Οκτωβρίου είτε κάποια άλλη ημέρα του Οκτωβρίου – στην εξεύρεση νέων τρόπων κινητοποίησης των πρεσβύτερων εθελοντών και στη μέγιστη αξιοποίηση της συμμετοχής τους.

Το πεδίο των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων είναι πραγματικά ευρύ: εθελοντικές δράσεις, ημέρες συμμετοχής στα κοινά (π.χ. για τη βελτίωση ενός δημόσιου χώρου), νεαροί εθελοντές που καλούν τους μεγαλύτερους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους («φέρτε ένα φίλο»)... Και βέβαια, μπορείτε να συνεισφέρετε τις δικές σας ιδέες! Οι τοπικές εθελοντικές ομάδες θα μπορούσαν να με συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων και τη διάδοσή τους μέσω των τοπικών ΜΜΕ.

Κοινοποιήστε τις δράσεις σας σε άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενημερώνοντας το γραφείο επικοινωνίας που είναι αρμόδιο για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012. Οι πρωτοβουλίες θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα.

Μπορείτε να αποστείλετε ένα email με μια σύντομη περιγραφή της προγραμματιζόμενης δραστηριότητάς σας στη διεύθυνση: euseniorforceday@paueducation.com. Στην περιγραφή θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εξής:

  • Ποιος: οι οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία
  • Τι: σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δραστηριότητας
  • Πού: χώρα και τόπος ή κοινότητα όπου θα διεξαχθεί η δραστηριότητα
  • Πότε: προγραμματιζόμενη ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2012
  • Ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας ή της κύριας οργάνωσης πίσω από αυτή
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στην Ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και οι υπο-ανάδοχοι αυτής χρησιμοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνουν μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας και ο τρόπος με τον οποίο προστατεύεται το απόρρητο των δεδομένων αυτών.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση euseniorforceday@paueducation.com.