Διαδρομή πλοήγησης

Αναπηρία

Ο τρόπος υπολογισμού των παροχών αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει από μία χώρα σε άλλη. Όσον αφορά τις διασυνοριακές περιπτώσεις, υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι υπολογισμού.

 

Μέθοδοι υπολογισμού 

  • Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν συστήματα που βασίζονται στην εκτίμηση του κινδύνου (νομοθεσία τύπου Α). Στις χώρες αυτές, δικαιούστε την ίδια σύνταξη ανεξαρτήτως των περιόδων ασφάλισής σας, αλλά πρέπει να είστε ασφαλισμένοι τη στιγμή που καταστήκατε ανάπηροι. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα συστήματα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI του κανονισμού 883/2004, δηλ. στα συστήματα της Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ελλάδας, Κροατία, Λετονίας,  Ουγγαρία, Σλοβακία, Φινλανδίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Οι υπόλοιπες χώρες εφαρμόζουν αναλογική μέθοδο (νομοθεσία τύπου Β). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισής σας σε κάθε χώρα: όσο μεγαλύτερο διάστημα ήσασταν ασφαλισμένοι πριν καταστείτε ανάπηροι, τόσο υψηλότερη θα είναι η σύνταξή σας. Ακόμα κι αν δεν ήσασταν ασφαλισμένοι όταν καταστήκατε ανάπηροι, εξακολουθείτε να δικαιούστε σύνταξη.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σε κάθε χώρα

 

Ποιος πληρώνει τη σύνταξή σας; 

Εάν έχετε ασφαλιστεί σε διάφορες χώρες πριν καταστείτε ανάπηροι εμπίπτετε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν έχετε ασφαλιστεί μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία τύπου Β, θα λάβετε ξεχωριστή σύνταξη από κάθε χώρα ανάλογα με τις περιόδους ασφάλισης που συμπληρώσατε εκεί.
  • Αν έχετε ασφαλιστεί μόνον σύμφωνα με τη νομοθεσία τύπου Α, και αν αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI του κανονισμού 883/2004, θα λάβετε σύνταξη μόνο από τη χώρα στην οποία ήσασταν ασφαλισμένοι όταν καταστήκατε ανάπηροι.
  • Εάν έχετε ασφαλιστεί σύμφωνα με δύο ή περισσότερες νομοθεσίες τύπου Α και Β, θα λάβετε αναλογική σύνταξη από κάθε μία από αυτές τις χώρες.

Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας φορέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίπτωσή σας.

Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα επικοινωνίας

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; 

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Αποταθείτε στο Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Επιλύστε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με μια εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την Υπηρεσία Προσανατολισμού των Πολιτών (CSS)