Διαδρομή πλοήγησης

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ούτε στις συχνές ερωτήσεις ή στον οδηγό "Οι κοινοτικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση", υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αναζητήσετε βοήθεια.

Αναζητήστε πρώτα τη λύση σε εθνικό επίπεδο

  • Αποταθείτε πρώτα στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου εργάζεστε, κατοικείτε ή διαμένετε προσωρινά. Να θυμάστε ότι τα δικαιώματά σας εξαρτώνται από τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης της χώρας που είναι αρμόδια για την περίπτωσή σας. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα
  • Εάν θεωρείτε ότι η απόφαση που ελήφθη για την περίπτωσή σας είναι εσφαλμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα προσφυγής που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν άμεση ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ· συνεπώς μπορείτε να τους επικαλεστείτε ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων.
  • Οι δικαστικές διαδικασίες διαφέρουν σε κάθε χώρα. Κατά κανόνα, πρέπει να έχετε εξαντλήσει όλες τις προσφυγές ενώπιον των φορέων κοινωνικής ασφάλισης προτού επιδιώξετε να επιλύσετε την υπόθεσή σας δικαστικά. Θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε πρώτα σε έναν νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει τι να κάνετε και θα εκτιμήσει τις πιθανότητες επιτυχούς κατάληξης της υπόθεσής σας.

Εργαλεία της ΕΕ για πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων

 

  • Για να ζητήσετε πληροφορίες, αποταθείτε στο Europe Direct. 
  • Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα με μια εθνική δημόσια υπηρεσία, αποταθείτε στο Solvit.
  • Για να λάβετε δωρεάν και εξατομικευμένες νομικές συμβουλές, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής συμβουλών του δικτυακού τόπου "Η Ευρώπη σου".

Εάν θεωρείτε ότι η νομοθεσία ή οι διοικητικές πρακτικές μιας συγκεκριμένης χώρας συγκρούονται με τους κανόνες της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.