Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Conference on Microfinance in Europe 09/11/2010 - 10/11/2010

Conference on Microfinance in Europe

Organised by the Commission in collaboration with the European Investment Bank (EIB) Group, the conference was the occasion to discuss achievements and challenges for microfinance in the European Union.