Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Σεφ που μαγειρεύει

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Βασίζεται δε στην αναπτυξιακή στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση προβλέπει ένα πλαίσιο (τη λεγόμενη "ανοιχτή μέθοδο συντονισμού"), εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της απασχόλησης.

Βασίζεται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά το επόμενο έτος, και σηματοδοτεί την έναρξη του ετήσιου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Κάθε χρόνο, η διαδικασία αυτή (που υποστηρίζεται από το έργο της Επιτροπής Απασχόλησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τον Απρίλιο του 2012 σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης. Πρόκειται για τη λεγόμενη "δέσμη μέτρων για την απασχόληση".

Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση βασίζεται στην Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης.

      Διαδώστε το

    • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+