Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την κοινωνική διάσταση της οικονομικής κρίσης

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την κοινωνική διάσταση της οικονομικής κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ως μέρος της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης.

Κινητοποίηση χρηματοδότησης της ΕΕ 

 • Τον Νοέμβριο 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο ανάκαμψης 200 δις ευρώ. Περίπου 170 δις ευρώ θα προέλθουν από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ενώ η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από κοινού θα διαθέσουν 30 δις ευρώ
 • Η Επιτροπή έκανε την πρόταση να απλοποιηθούν τα κριτήρια για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αναπρογραμματίζοντας τις δαπάνες και επιταχύνοντας τις διαδικασίες για προκαταβολές από την αρχή του 2009, ούτως ώστε να έχουν τα κράτη μέλη ταχύτερη πρόσβαση σε 1,8 δις ευρώ για να ενισχυθούν οι ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας, να επανεστιάσουν στη στήριξη των πλέον ευάλωτων, να επιταχύνουν τις ενέργειες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και όπου είναι αναγκαίο να επιλέξουν την πλήρη Κοινοτική χρηματοδότηση των έργων κατά την περίοδο αυτή
 • Η Επιτροπή πρότεινε να γίνουν αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF), που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία. Εάν εγκριθεί, οι προτάσεις θα επιτρέψουν στο ΕΤΠ να επέμβει πιο γρήγορα για να διαθέσει το κεφάλαιο για εκπαίδευση και προγράμματα εύρεσης εργασίας. Ο διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.
 • H Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα  νέο μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων ο οποίος θα παρέχει μικροπιστώσεις και εγγυήσεις σε άτομα που έχασαν τη δουλειά τους και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή σε όσους επιθυμούν να επεκτείνουν τη μικρή επιχείρησή τους.

Προώθηση απασχόλησης 

 • Η πύλη απασχόλησης EURES προσφέρει υποστήριξη στους ζητούντες εργασία οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν του δικαιώματος να αναζητήσουν εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
 • Η πρωτοβουλία «New Skills for New Jobs» σκοπεύει να βελτιώσει τον τρόπο που η Ευρώπη αναλύει και προβλέπει τις μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων της οικονομίας. Αυτό θα βοηθήσει να συνδυάζονται οι εργαζόμενοι με τις εργασίες πιο αποτελεσματικά και θα δώσει μια εικόνα για τις ανάγκες εκπαίδευσης
 • Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, η οποία είναι ένα από τα βασικά σκέλη στη Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, συνεχίζει να παρέχει ένα πλαίσιο για να αναλάβουν συντονισμένη δράση τα κράτη μέλη για την προώθηση της απασχόλησης υπό το πρίσμα της κρίσης
 • Η Επιτροπή έχει εντείνει την παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης και της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως μιας νέας σειράς από μηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης της ταχύτατα μεταβαλλόμενης κατάστασης.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια “κοινή δέσμευση για την απασχόληση”, η οποία παραθέτει βασικές προτεραιότητες και ενέργειες για να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο δρόμο για την ανάκαμψη.

Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 

 • Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τους αντιπροσώπους των εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων για να συζητήσουν για τον αντίκτυπο της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης και μιας υψηλού επιπέδου τριμερούς συνόδου κορυφής στις 19 Μαρτίου 2009
 • Μια 'Εκθεση περί Εργασιακών Σχέσεων που εκδόθηκε από την Επιτροπή το Φεβρουάριο 2009 έδειξε ότι ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει την κρίση.

Συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους 

 • Η ΕΕ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη Διάσκεψη Κορυφής G20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009, όπου συμφωνήθηκε μια διεθνής δράση για την τόνωση της οικονομίας και τη βελτίωση του ελέγχου στο χρηματοοικονομικό τομέα
 • Ο Επίτροπος Vladimir Spidla συζήτησε για την κοινωνική διάσταση της κρίσης με τους ομολόγους του των χωρών G8 στη συνάντηση των Υπουργών Εργασίας της G8 στις 30 Μαρτίου 2009.
 • Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση: 7 Μαΐου, 2009 - ενίσχυση των προσπαθειών για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης.