Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Διαβούλευση σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση» - Οδηγία 91/533/ΕΟΚ)

Τομέας/είς πολιτικής

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Ομάδα/ες στόχος/οι

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις των εργαζομένων, των οργανώσεων των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, των εργοδοτών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των δημόσιων αρχών.

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     26/01/2016     μέχρι :   20/04/2016
Στόχος της διαβούλευσης

Κύριος σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απαντήσεις και οι απόψεις του κοινού στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Δεχόμαστε παρατηρήσεις από πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου (EUSurvey).

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Διαβάστε την ειδική δήλωση περί απορρήτου, που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bdc30ce4-65a3-b88f-1979-37570483d7ba
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Μονάδα B2
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-CONSULTATION-WRITTEN-STATEMENT@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B2 - Rue Joseph II, n°54 - B-1049 Brussels
Δείτε τις απαντήσεις
Για λόγους διαφάνειας, ζητήθηκε από τις οργανώσεις να δημοσιοποιήσουν κάθε στοιχείο που τις αφορά μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού Κώδικα δεοντολογίας. Αν η οργάνωση δεν είναι καταχωρισμένη, οι απαντήσεις της δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανώσεων.
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής