Διαδρομή πλοήγησης

Eυρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Eυρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, ωστόσο 17% των Ευρωπαίων έχει περιορισμένα οικονομικά μέσα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά  για τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Έτους 2010