Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις rss

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Social dialogue makes a difference in reducing inequalities according to ILO/EC report 24/02/2017

Social dialogue makes a difference in reducing inequalities according to ILO/EC report

EU countries with coordinated bargaining systems have been successful at preventing the growth of inequalities on the labour market, while the erosion of collective bargaining in other EU countries has led to an increased number of low-paid jobs or increasing inequality among the workforce.


Περισσότερες ειδήσεις