Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Protect, Respect, Remedy – a Conference on Corporate Social Responsibility (CSR) 10/11/2009 - 11/11/2009

Protect, Respect, Remedy – a Conference on Corporate Social Responsibility (CSR)

The conference will be based on a report entitled ‘Protect, Respect, Remedy – a Framework for Business and Human Rights’ by John Ruggie, the UN Secretary-General’s Special Representative on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.

Conference for Corporate Social Responsibility in Times of Crisis 18/06/2009 - 19/06/2009

Conference for Corporate Social Responsibility in Times of Crisis

The overall objective of the Conference is to increase the public interest in the topic of corporate social responsibility (CSR) and promote the benefits of applying CSR concepts in times of crisis.

High Level ASEM – CSR Conference 2009 16/03/2009 - 17/03/2009

High Level ASEM – CSR Conference 2009

"Shaping CSR – Opportunities for the Well-Being of the ASEM Workforce".

Partnership and transparency at the heart of European Corporate Social Responsibility 30/10/2008

Partnership and transparency at the heart of European Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) is a rapidly developing area in Europe and this dynamic is an integral part of the fight for social cohesion, economic growth and sustainable development on our continent.

Corporate Social Responsibility - CSR at the global level: what role for the EU? 07/12/2007

Corporate Social Responsibility - CSR at the global level: what role for the EU?

The international dimension of Corporate Social Responsibility is a main pillar of the CSR strategy of the European Commission, with the ambition to make Europe a pole of excellence in CSR.