Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


31/01/2018

EGF Contact Persons Working Group on EGF post 2020

A meeting of the contact persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF) will be held in Brussels on 31 January 2018 to discuss the future of the Fund after the current programming period.

19/10/2017

20th Meeting of the Contact Persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF)

The twentieth meeting of the Contact Persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF) was held in Tallinn (Estonia) on 19 October 2017.

18/10/2017

Networking Seminar on EGF in Finland: Expertise supporting the growth

A one-day networking seminar bringing together various EGF stakeholders to learn about the role and representation of the beneficiaries in the design and implementation of EGF cases.