Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


15/03/2018

21st Meeting of the Contact Persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF)

The twenty first meeting of the Contact Persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF) was held in Rome (Italy) on 15 March 2018.

14/03/2018

Networking Seminar on synergies and complementarity between the EGF and other EU funds

A one-day networking seminar bringing together various EGF stakeholders who learnt about the synergies and complementarity between the EGF and other EU funds.

31/01/2018

EGF Contact Persons Working Group on EGF post 2020

A meeting of the contact persons for the European Globalisation adjustment Fund (EGF) will be held in Brussels on 31 January 2018 to discuss the future of the Fund after the current programming period.