Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Social Agenda — Η απασχόληση των νέων

12/02/2014 Social Agenda — Η απασχόληση των νέων

Το τελευταίο τεύχος του Social Agenda αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την ένταξη και την απασχόληση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων: έναν συνδυασμό επείγοντων, εξαιρετικά στοχευμένων μέτρων για άμεση υποστήριξη των νέων, και πιο μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η Εγγύηση για τη νεολαία, την οποία οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν σε ολόκληρη την ΕΕ, διέπεται από αυτή τη νέα προσέγγιση. Σε αυτό το τεύχος αναλύεται:

  • τι σημαίνει η Εγγύηση για τη νεολαία της ΕΕ.
  • η παροχή από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2014-2020 ενός πλαισίου για τη διαχείριση τόσο της Εγγύησης για τη νεολαία όσο και της  Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.
  • πώς η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού δικτύου των υπηρεσιών και των οργανισμών απασχόλησης (EURES) θα βοηθήσει τους νέους και τους εργοδότες να επεκτείνουν στο σύνολο της ΕΕ την αναζήτησή τους για θέσεις εργασίας και υπαλλήλους με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στο Social Agenda 36

  • Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να αφιερώνουν τουλάχιστον 23,1% των πόρων της ΕΕ για τη συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
  • Από το 2014 έως το 2020, πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του πληθυσμού της Ευρώπης και την αύξηση της απασχόλησης. Το παραπάνω ποσό θα συμπληρωθεί από εθνικούς πόρους.
  • Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο εκείνου των ενηλίκων (23,6% έναντι 9,5% τον Νοέμβριο του 2013).
  • Επτάμισι εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET). Το 2012, ΝΕΕΤ ήταν το 13,1% των νέων (προσωρινό στοιχείο), δηλαδή αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με τέσσερα έτη νωρίτερα, κάτι που ισοδυναμεί με άνοδο που υπερβαίνει το 20%.
  • Ανοδική πορεία ακολουθεί η μακροχρόνια ανεργία των νέων: το 2012, πάνω από 32% των ανέργων κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι για πάνω από 12 μήνες.
  • Από το 2010, η υψηλή ανεργία συνοδεύεται από εντονότερες δυσχέρειες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας.
  • Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES κάλυψαν 416 κενές θέσεις εργασίας, στήριξαν 262 ταξίδια για συνέντευξη επιλογής σε άλλη χώρα της ΕΕ, παρείχαν 384 επιδόματα μετεγκατάστασης βοηθώντας νεαρούς νεοπροσληφθέντες να μετακομίσουν σε άλλη χώρα, και ενίσχυσαν 442 κύκλους προπαρασκευαστικής κατάρτισης και επιπλέον 95 ΜΜΕ για προγράμματα ένταξης.

Περισσότερες ειδήσεις