Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Dangerous substances: EU Agency for Safety and Health at Work launches Europe-wide awareness-raising campaign 24/04/2018

Dangerous substances: EU Agency for Safety and Health at Work launches Europe-wide awareness-raising campaign

The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) has launched its 2018-19 EU-wide campaign, Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances.

Commission takes action to better protect workers against cancer-causing chemicals 05/04/2018

Commission takes action to better protect workers against cancer-causing chemicals

The Commission proposes to limit workers' exposure to five cancer-causing chemicals, in addition to the 21 substances that have already been limited or proposed to be limited since the beginning of this mandate. Estimates show that today's proposal would improve working conditions for over 1,000,000 EU workers and prevent over 22,000 cases of work-related illness.

15/12/2017

Peer review meeting on the use of web-based tools for OSH risk assessment on 2-3 October

The Peer review meeting on risk assessment was organised under the Mutual Learning programme, and was hosted by the Irish Health and Safety Authority.


Περισσότερες ειδήσεις