Διαδρομή πλοήγησης

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και καίρια δικαιώματα για τη στήριξη της καλής λειτουργίας και της δίκαιης διάστασης των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων προορίζεται κατ' αρχήν για τη ζώνη του ευρώ, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος του.

Η εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων.

Η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων έγινε από τους ηγέτες της ΕΕ κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017.


Τελευταίες ειδήσεις

Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις για τον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (στα αγγλικά).


Παρακολουθήστε τη συζήτηση στο Twitter: #SocialRights