Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


Youth Guarantee: outreach to young people is still a challenge 03/04/2018

Youth Guarantee: outreach to young people is still a challenge

Even though youth unemployment figures in the EU are improving in a context of economic recovery, outreach is still a challenge in many Member States. More efforts are needed to engage with those farthest away from the labour market.

Report presents projects and organisations funded by the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 19/03/2018

Report presents projects and organisations funded by the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

The Commission published a report with examples of 7 projects and 10 organisations supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) in 2014-2017.


Περισσότερες ειδήσεις