Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Additional tools

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


PARES Stakeholders Conference 24/10/2013 - 25/10/2013

PARES Stakeholders Conference

The PARES Stakeholders conference will take place in Brussels at the Hotel Thon EU, on 24-25 October.

Launch conference of PARES - Partnership between Employment Services 28/09/2011 - 29/09/2011

Launch conference of PARES - Partnership between Employment Services

PARES - Partnership between Employment Services will be launched on 28-29 September in Brussels. The initiative will encourage dialogue at EU-level between employment services.

Conference 14/05/2009 - 15/05/2009

Conference "Labour Market Institutions in times of crisis: challenges and experiences"

The conference has brought together around 150 participants - experts from Public Employment Services (PES) and other stakeholders –who had the opportunity to take stock of the labour market challenges in the present economic downturn.