Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


16/05/2018

Peer Review: Way to work – strengthening the links between active labour market policy measures and social support services

The peer review will be hosted by the Lithuanian Ministry of Social Security and Labour on 11-12 June and focus on how to link active labour market policy measures and social support services through better cooperation.

26/04/2018

Peer review on 'Work-capacity assessment and employment of persons with disabilities', Riga, Latvia, 26-27 April 2018

The peer review was hosted by the Latvian Ministry of Welfare and discussed approaches for assessing and establishing work-capacity or disability, measures to improve labour market integration of persons with disabilities and the role of labour market institutions and other actors.

19/04/2018

Peer Review on ‘The rise of precarious work (including bogus self-employment) – causes, challenges and policy options’, The Hague, The Netherlands, 19-20 April 2018

This Peer Review explored the different possible causes of the rise of precarious work (with a focus on workers on flexible contracts against their preference and bogus self-employment), as well as the different forms in which precarious work manifests itself in European countries and the societal and political debates that it creates.

26/03/2018

Peer review on 'In-work progression – approaches and challenges', Manchester, UK, 26-27 March 2018

The peer review was hosted by the UK Department for Work and Pensions and attended by government representatives and independent expert from seven other European countries, as well as representatives from international organisations.


Περισσότερες ειδήσεις