Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Οι ειδήσεις, οι εκδηλώσεις και τα άρθρα μπορεί να διατίθενται μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.


26/04/2018

Peer review on 'Work-capacity assessment and employment of persons with disabilities', Riga, Latvia, 26-27 April 2018

The peer review will be hosted by the Latvian Ministry of Welfare and discuss approaches for assessing and establishing work-capacity or disability, measures to improve labour market integration of persons with disabilities and the role of labour market institutions and other actors.

19/04/2018

Peer review on 'The rise of self-employed (without employees) and precarious work – causes, challenges and policy options', The Hague, The Netherlands, 19-20 April 2018

The peer review will explore the different possible causes of the rise of precarious work, the different forms in which it manifests itself in European countries, and the societal and political debates that it creates.

26/03/2018

Peer review on 'In-work progression – approaches and challenges', Manchester, UK, 26-27 March 2018

The peer review will be hosted by the UK Department for Work and Pensions and attended by government representatives and independent expert from seven other European countries, as well as representatives from international organisations.

15/12/2017

Peer review meeting on the use of web-based tools for OSH risk assessment on 2-3 October

The Peer review meeting on risk assessment was organised under the Mutual Learning programme, and was hosted by the Irish Health and Safety Authority.


Περισσότερες ειδήσεις