Διαδρομή πλοήγησης

Ειδήσεις

Social Agenda – Η καινοτομία αφορά και την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική

30/10/2013
Social Agenda – Η καινοτομία αφορά και την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική © Imageglobe

Η καινοτομία μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία και την υλοποίηση της εγγύησης για τους νέους, σύμφωνα με το τεύχος Νοεμβρίου του Social Agenda.

Το τεύχος 35 του Social Agenda περιλαμβάνει ειδικό αφιέρωμα στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 2014-2020, το οποίο θα δώσει ώθηση στην καινοτομία αλλά και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και θα ανοίξει το δρόμο για τον πειραματισμό σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 2014-2020.

Στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στο Social Agenda 35:

  • Περισσότεροι από 6 000 επιχειρηματίες έχουν ήδη επωφεληθεί από δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων Progress. To 80% περίπου των πολύ μικρών επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη είναι νεοσύστατες και λειτουργούν λιγότερο από τρία χρόνια.
  • Μεταξύ 100 και 150 τοπικών και περιφερειακών φορέων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με δική τους πρωτοβουλία στην τρίτη ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 26-27 Νοεμβρίου.
  • Το 2012, 4 από τις 41 υφιστάμενες τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ κατέληξαν σε δεσμευτικές συμφωνίες – σχετικά με το χρόνο εργασίας στις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία των κομμωτών, την εργασία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, και τις τυποποιημένες συμβάσεις των παικτών στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
  • Το 44% των εργαζομένων καλύπτεται από συμφωνίες κατόπιν διαπραγματεύσεων στα κράτη μέλη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, έναντι 70% στην υπόλοιπη ΕΕ.
  • Οι Ρομά αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στη Βουλγαρία (περίπου 10%), τη Σλοβακία (9%), τη Ρουμανία (8%), την Ουγγαρία (7%), την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ισπανία (1,5-2,5% στην καθεμία).
  • Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 1 στους 5 νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας είναι Ρομά.
  • Η πλήρης ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας μπορεί να αποφέρει σε ορισμένες χώρες οικονομικά οφέλη της τάξης του 0,5 δισεκατ. ευρώ το χρόνο.
  • Με το πρόγραμμα EaSI 2014-2020, η χρηματοδότηση για την καινοτομία θα αυξηθεί από τα 2-4 εκατ. ευρώ των μικροχρηματοδοτήσεων Progress 2007-2013 στα 10-14 εκατ. ευρώ.
  • Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 919,5 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό), το EaSI θα κατανείμει το 61% των πόρων του στον άξονα Progress, το 18% στο EURES και το 21% στον άξονα μικροχρηματοδοτήσεις/κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Την τελευταία τριετία σημειώθηκε στην Ευρώπη αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά ακόμη 4 εκατομμύρια ανθρώπους.

Περισσότερες ειδήσεις