Sti

Europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse

Definition

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse er ét af syv flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Den skal hjælpe EU-landene med at nå det overordnede mål om at hjælpe 20 millioner mennesker ud af fattigdom og social udstødelse.

Platformen blev lanceret i 2010 og vil være aktiv indtil 2020.

Politiske tiltag

Platformen bygger på fem indsatsområder:

Europa 2020-strategiens fattigdomsmål er et incitament til at sætte større fokus på sociale spørgsmål hvert år i Europa-Kommissionens årlige vækstundersøgelse.

Disse politiske tiltag er i overensstemmelse med strategien for sociale investeringer.

Nøgleaktioner

Overvågning af EU-landenes økonomiske og strukturelle reformer gennem det europæiske halvår

Alle EU-landene har omsat Europa 2020-målene til nationale mål og vækstfremmende politikker. Det er nødvendigt at koordinere disse individuelle bestræbelser for at nå den ønskede vækst og samhørighed.

Resultattavle

Kommissionen har udpeget en række tiltag til at hjælpe med at nå fattigdomsmålet, som skal gennemføres på europæisk plan. De er beskrevet i et arbejdsdokument fra Kommissionen, som ledsager meddelelsen om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse.

Kommission vil regelmæssigt offentliggøre resultattavler om det igangværende arbejde.

Tiltag i forbindelse med platformen – gennemført

Tiltag i forbindelse med platformen – i gang

Årskonference i den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse

Årskonferencen er en god lejlighed for dialog mellem beslutningstagere, vigtige stakeholdere og mennesker, der har været ramt af fattigdom.

Konferencen i 2014 i Bruxelles, Belgien

Konferencen i 2013 i Bruxelles, Belgien

Konferencen i 2012 i Bruxelles, Belgien

Konferencen i 2011 i Krakow, Polen