Sti

Nyheder

Hvilken europæisk by vil få tildelt den prestigefyldte Access City Award?

20/08/2010 Hvilken europæisk by vil få tildelt den prestigefyldte Access City Award?

Sæt jeres by på Europa-kortet som en by, der proaktivt forbedrer adgangsforholdene for handicappede.

Access City Award er en pris, der uddeles til byer med over 50 000 indbyggere, som træff er foranstaltninger for at forbedre adgangsforholdene i bymiljøet, der kan tjene som eksempler i andre byer.

I små medlemsstater såsom Cypern, Luxembourg og Malta, vil også byområder, der består af mere end én by, men hvor det samlede antal indbyggere overstiger 50 000, komme i betragtning.

I lyset af at befolkningen i de europæiske byer bliver ældre og ældre, og at antallet af handicappede derfor stiger, anerkendes det, at forbedrede adgangsforhold er forbundet med store sociale og økonomiske fordele.

Der vil blive uddelt en anden pris til netværk af byer eller organisationer, som i løbet af 2010 har været enestående forkæmpere for forbedrede adgangsforhold i bymiljøet.

Vellykkede resultater fra jeres by kan være en inspirationskilde for andre europæiske byer.

Del ud af jeres idéer, og før nye initiativer ud i livet.

Lad Access City Award få ærespladsen på jeres rådhus.

Flere oplysninger kan fås på www.accesscityaward.eu