Sti

Nyheder

Social Agenda – Ungdomsarbejdsløshed

12/02/2014 Social Agenda – Ungdomsarbejdsløshed

Den seneste nummer af Social Agenda fremhæver behovet for en ny tilgang til beskæftigelse samt social- og inklusionspolitik med det formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen. Det omfatter en kombination af akutte, yderst målrettede foranstaltninger, som støtter unge direkte samt langsigtede strukturelle reformer.

Ungdomsgarantien som statslederne og regeringerne er blevet enige om at udbrede på tværs af EU sammenfatter denne nye tilgang. Denne udgave forklarer:

  • hvad EU´s Ungdomsgaranti drejer sig om
  • hvordan den nye Europæiske Socialfond 2014-2020 giver en ramme for administrationen af Ungdomsgarantien og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
  • hvordan reformen af det europæiske netværk af arbejdsformidlinger og organisationer (EURES) skal hjælpe unge mennesker og ansatte med at udvide deres jobsøgning og give arbejdsgiverne adgang til de rigtige færdigheder i hele EU.

Statistik indeholdt i Social Agenda 36

  • Den nye Flerårige finansielle ramme kræver, at medlemsstaterne afsætter mindst 23,1% af andelen af EU´s samhørighedsfond til Den Europæiske Socialfond.
  • Fra 2014-2020 vil der blive investeret mere end 80 mia. EUR på at opgradere den europæiske befolknings færdigheder og øge beskæftigelsen den Europæiske Socialfond, som skal gennemføres med nationale midler.
  • Andelen af unge arbejdsløse er mere end dobbelt så stor end arbejdsløsheden blandt voksne (23,6% sammenlignet med 9,5% i november 2013).
  • 7,5 millioner mennesker i aldersgruppen 15-24 er ikke i beskæftigelse eller under uddannelse. I 2012 var 13,1% ikke i beskæftigelse eller under uddannelse (foreløbige tal), 2,2% mere end fire år tidligere, hvilket er en stigning på over 20%.
  • Antallet af unge langtidsledige er stigende: I 2012 havde mere end 32% af de arbejdsløse under 25 år været arbejdsløse i over 12 måneder.
  • Siden 2010 har høj arbejdsløshed eksisteret side om side med voksende vanskeligheder med at udfylde åbne stillinger.
  • I første kvartal af 2013 førte projekter finansieret af Dit første Euresjob til besættelse af 416 stillinger, støtte til 262 jobinterviews i et andet EU-land, bevilling af 384 flytningsgodtgørelser, som hjalp unge jobsøgende med at bosætte sig i et andet land, støtte af 442 forberedende kurser samt 95 SMV´ers integrationskurser.